การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มทร.ตรังลงพื้นที่จัดทำแผนการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านตำบลเกาะสุกร
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง จัดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการค่าใช้จ่ายการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ททท. สำนักงานตรัง จัดกิจกรรมคิดถึง...ชุมชนท่องเที่ยว ชวนเที่ยวหมู่บ้านกลางขุนเขา ต้นแบบความพอเพียง
ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เนื่องในห้วงเดือนสิงหาคม
โรงเรียนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ แต่ยังคงมาตรฐานสาธารณสุขต่อไป
จำนวนข่าว 185 ข่าว : 24 หน้า :