การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

ชื่นชมนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน โครงการ YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2022 (YRSS 2022)
มทร.ศรีวิชัย รับรางวัลองค์กร ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8
โครงการอารยเกษตร โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
มทร. ศรีวิชัย วิยาเขตตรัง มุ่งขับเคลื่อนตอบสนอง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)” ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเข้าสู่ระดับการจัดอันดับของ Time Higher Education (THE)
นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ยกระดับพริกไทยตรังพันธ์ปะเหลียน “พริกไทยพรีเมียม” เชื่อมโยงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาสู่มาตรฐานการผลิต
โครงการแบ่งปันสุขเพื่อผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราบ้านศรีตรัง
สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 ณ จังหวัดตรัง
กรมการท่องเที่ยว มอบป้ายมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้ำโบว์แดง” ให้กับร้านเค้กกนิษฐา
จำนวนข่าว 157 ข่าว : 20 หน้า :