การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

ผู้ว่าฯ ตรัง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในเขตเทศบาลนครตรัง
จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ผู้บริหาร CP Land มอบ 2 ล้านบาท เข้ากองทุน ‘นายชวน หลีกภัย และเพื่อน’ ให้ นักศึกษา ม.อ.ตรัง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด
เกษตรจังหวัดตรังจัดพิธีมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน 10 อำเภอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบรถเข็นนั่ง (wheelchair) สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบประกาศเกียรติบัตรแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และพลังสตรีตรัง
จำนวนข่าว 185 ข่าว : 24 หน้า :