การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเลเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และอนุรักษ์สัตว์น้ำ ป้องกันอันตรายจากขยะทะเล
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
เปิด “ตลาดต้องชม” ถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง
หน่วยส่งเสริมและวิจัยธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดการทำปุ๋ยชุมชนจากเปลือกปูม้า ชุมชนเกาะสุกร อ.ปะเหลียน สนุบสนุนทุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่ปลูกต้นข้าว (นาโยน) ตามโครงการ โคก หนอง นาโมเดล
ถ้ำเลเขากอบเปิดให้บริการแล้วหลังจากปิดยาวช่วงโควิด 19
แขวงทางหลวงตรัง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”สืบสาน 100 ล้านต้น
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2
จำนวนข่าว 185 ข่าว : 24 หน้า :