การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

ศูนย์พัฒนากำลังคน มทร.ศรีวิชัย จับมือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 22 หน่วยงานท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช พัฒนาศักยภาพแรงงานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการบริการและการท่องเที่ยว
อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมหารือความร่วมมือกับ Camarines Sur Polytechnic College สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เทศบาลตำบลนาเมืองเพชรร่วมกับเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตำบลนาเมืองเพชรจัดโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
บ.วู้ดเวอร์ค จำกัดร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ภายใต้แนวคิดคุณเปลี่ยน โลกเปลี่ยน @ วิถีตรัง
มทร.ศรีวิชัย ร่วมโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่ม ราชมงคล
อว.ส่วนหน้าจังหวัดตรัง จัดงานบรรเลงบทเพลงของพ่อ
หนุ่มใหญ่วัย 56 ปีชาวตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง เก็บสะสมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้เต็มห้อง
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเปิดการท่องเที่ยวเส้นทางจากท่าเรือปากเมง-เกาะห้าและเกาะรอก
จำนวนข่าว 157 ข่าว : 20 หน้า :