การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

มกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เสด็จเยี่ยมร้านเค้กกนิษฐา ศูนย์ของฝากจังหวัดตรัง
Depa ร่วมกับจังหวัดตรังและสภาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ เปิดตัวโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเกษตรท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจผ่านมาตรการ (depa mini Transformation Voucher ) เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ
นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ขนอม คว้ารางวัลที่ 4 แข่งขันทำ Mocha งาน Khanom Koffee Fest 2022 ผลักดันสู่ตลาดคอกาแฟ Signature นครศรีธรรมราช . นายเกียรติศักดิ์ วิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศร
นายอำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ น้อมเกล้าถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เจ้าของธุรกิจร้านจำหน่ายผ้า “ร้านผ้า จิมมี่” เมืองนครศรีธรรมราช เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการจัดการ) ของ มทร.ศรีวิชัย
นักศึกษายอดกตัญญู สู้ชีวิตเรียนจบ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 เปิดเผยพ่อคือแรงบันดาลใจ
นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์ฯ คว้ารองชนะเลิศ โครงการ Youth In Charge เสนอไอเดียพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย BCG Model
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จำนวนข่าว 157 ข่าว : 20 หน้า :