การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

รพ.วัฒนแพทย์ตรังจัดเสวนา “ตรวจอย่างไรเข้าใจโรคทางเดินอาหารและตับ”
ภาคธุรกิจจังหวัดตรัง จัดบรรยายพิเศษ Digital Disruption and Transformation in Thailand’s Business Landscape
ผลการประกวดเรือพระ งานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563
ผลการประกวดกิจกรรมการแต่งบทกวีในงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18
อบจ.ตรัง จัดประกวดเต้นบาสโลบในงานลากพระจังหวัดตรังครั้งที่ 18
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานประเพณีลากพระ ครั้งที่ 18 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้อยู่คู่เมืองตรัง ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างครอบคลุม
ประชุมร่วมหาแนวทางนำเสนอการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ม.5 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง
มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำเสนองานวิจัยตั้งแต่ต้อนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เปิดตัว juhghuu.com (จังฮู้ดอทคอม) เป็นโมเดลตลาดออนไลน์ Local E-commerce สู่สังคม
จำนวนข่าว 185 ข่าว : 24 หน้า :