การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

นายก อบจ.ตรัง พร้อมปลัด อบจ.ตรัง รับมอบรางวัลชนะเลิศ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปี 2565
อบจ.ตรัง แถลงข่าวการจัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา-คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือภาคอุตสาหกรรม จ.ตรัง ขับเคลื่อนนวัตกรรมยางพาราสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์
ม.อ.ตรัง ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อผลักดันอาหารปลอดภัย จ.ตรัง
เยาวชนราชมงคลศรีวิชัยขนอม จิตอาสาชวนน้องร่วมงานบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา วัดธารทอง สานสัมพันธ์พี่น้อง
พิธีเปิดโครงการศิลป์สร้างสุข เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2565
อธิการบดี มทร.ศรีวิชัยเดินหน้า หารือ อพท.ยกระดับการท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
มทร.ศรีวิชัยร่วมนำเสนอผลงานกว่า 32 ผลงาน ภายในงาน TRM-Day มุ่งเน้นการเคลื่อนย้ายกำลังคนในมหาวิทยาลัย ร่วมทำงานกับสถานประกอบการ
จำนวนข่าว 157 ข่าว : 20 หน้า :