การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

กสทช.จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 (ภาคใต้)
มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและรายงานความก้าวหน้า AIC Trang ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ตรังและนายกอบจ.ตรัง
งานแถลงข่าว “เสน่ห์ตรัง แลหนัง โนรา”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง มอบเงินรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่จำหน่ายน้ำยางสดแก่สหกรณ์ เพื่อผลิตเสาหลักนำทางยางพารา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุกภัยและมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจาการจมน้ำ 1 ราย
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง จัดพิธีบวงสรวงพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี อดีตเจ้าเมืองตรัง
ประชุมหารือการบูรณาการโครงการ การอนุรักษ์พะยูน
จำนวนข่าว 185 ข่าว : 24 หน้า :