การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 26-05-2023

บอร์ด ททท. เคาะเห็นชอบ ‘ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์’ นั่งเก้าอี้ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่

   ทางคณะกรรมการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ด ททท.) มีมติเห็นชอบให้ นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการ ททท. คนใหม่ และจะเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้ว่าการ ททท. ในวันที่ 1 ก.ย. 2566 แทนนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ที่จะหมดวาระในวันที่ 31 ส.ค.นี้ 

หลังจากมีผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าการ ททท. จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. 2.นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกลาง และอเมริกา ททท. และ 3.บุคคลนอกองค์กร 1 ราย แต่ขาดคุณสมบัติ จึงตกไปก่อนหน้านี้

   ทั้งนี้ นางสาวฐาปนีย์ ขึ้นเป็นรองผู้ว่าการ ททท. อายุ 44 ปี โดยปี 2562 เป็นรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ต่อมาในปี 2564 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ปัจจุบันอายุ 49 ปี มีโอกาสนั่งในตำแหน่งผู้ว่า ททท.ได้ถึง 2 สมัย นับเป็นลูกหม้อททท. โดยเข้าทำงานในททท.ตั้งแต่ปี 2542

   ด้าน นางสาวฐาปนีย์ กล่าวว่า ขอบคุณบอร์ด ททท.ที่ให้ความเชื่อมั่นในการคัดเลือกครั้งนี้ และยืนยันกับภาคธุรกิจเอกชนว่า จะพร้อมสานต่อภารกิจส่งเสริมท่องเที่ยวตามแนวนโยบายที่นายยุทธศักดิ์วางไว้ให้ ทั้งนี้ เมื่อมีการมอบหมายตำแหน่งอย่างเป็นทางการ จะชี้แจงและเสนอนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้อีกครั้งหนึ่ง

ประวัติการทำงาน ‘ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์’

1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564 รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว

1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว

1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว

1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม

1 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว

1 ตุลาคม 2552 - 31 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด

2 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด

1 กรกฎาคม 2546 - 1 ตุลาคม 2552 หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ

1 กุมภาพันธ์ 2546 - 30 มิถุนายน 2546 หัวหน้างานประสานงานการท่องเที่ยวภูมิภาค

4 มกราคม 2542 - 31 มกราคม 2546 พนักงานวิเทศสัมพันธ์ 4 กองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักงานผู้ว่าการ

ผลงานที่โดดเด่น

พ.ศ. 2564 ผู้ริเริ่มโครงการ The Best of SHA awards

พ.ศ. 2563 ผู้ริเริ่มโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

พ.ศ. 2562 ผู้ริเริ่มโครงการมาตรการเที่ยว วันธรรมดา ราคาช๊อคโลก ภายใต้นโยบายของ รัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช้อป ใช้

พ.ศ. 2561 ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการ - Awesome Muay Thai - Medical Health and wellness Tourism - โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์ พระราชาสู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว - ขุมทรัพย์ ท่องเที่ยวไทย

พ.ศ. 2560 ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการ - Village to the world - One Night Stay with local - TAT Innovation : Green A La Cart - Village Tourism 4.0

พ.ศ. 2559 ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการ - Amazing Thailand Marathon - Amazing triathlon super series

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2540-2542 Master of Science, University of Surrey, United Kingdom

พ.ศ. 2536-2540 ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ