การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บริการวิชาการสู่โรงเรียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดผสมเปลือกปู
พช.ตรัง มอบพันธุ์ผักให้สตรีตามโครงการ สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย “ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคง ทางอาหาร”
พช.ตรัง จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน
มรสุมพัดผ่าน ทำให้ทะเลมีคลื่นลมแรง หวั่นจะเกิดอันตรายทำให้เรือล่ม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ปรับหลักสูตรพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปี 2564
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า “พริกไทยปะเหลียน”
ม.อ.ตรัง มอบเงินโครงการ PSU TRANG Anti COVID-19 ให้โรงพยาบาลใน จ.ตรัง รวม 350,000 บาท
ม.อ.ตรัง ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
จำนวนข่าว 185 ข่าว : 24 หน้า :