การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

มทร.ตรัง ส่งเสริมความรู้พัฒนาการท่องเที่ยวยุคใหม่ สู่ชุมชนชายฝั่ง
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สนองนโยบาย Thailand 4.0 เปิดหลักสูตรระยะสั้น (non degree) “Future Crops : อควาโปนิกส์ (Aquaponics) การผลิตสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกผัก"
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประชุมหารือแนวทางพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดตรัง และยุติธรรมพบประชาชน
นครศรีธรรมราช นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย ขนอม พัฒนาออกแบบตู้อบแห้งระบบไฮบริด ช่วยถนอมอาหารในชุมชน
มทร.ตรัง เดินหน้าบริการความรู้สู่พี่น้อง ชุมชนเขาหลัก เสริมแกร่งธุรกิจชุมชน
รองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาโยง
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จับมือกับ Curtin University ประสานความร่วมมือด้านหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
จำนวนข่าว 157 ข่าว : 20 หน้า :