การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

ผู้ว่าฯ ตรัง ปล่อยแถวระดมกำลังเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
ตลาดสินค้าเกษตรกรฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังเปิดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เยี่ยมให้กำลังใจลูกเรือประมงที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย โดยครอบครัวและชาวบ้านช่วยกันจัดสถานที่กักบริเวณ พร้อมทั้งดูแลเป็นอย่างดี
ผู้ว่าฯ แจงกรณีกักตัวผู้เดินทางมากจากมาเลเซีย ปากีสถาน กางเต้นท์ริมถนนเป็นการชั่วคราวพร้อมเตรียมสถานที่กักตัวในโรงเรียน
ผู้ว่าฯตรังสั่งจัดพท.กลางกักกันตัวกลุ่มเสี่ยงเดินทางกลับต่างปท.ทุกหมู่บ้าน
จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2563
ออมสินช่วยลูกค้าเงินกู้ ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือนลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนธนาคารจัดให้ทันทีเริ่ม 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 63 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
ผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดและนายอำเภอในพื้นที่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงธารน้ำใจฯให้แก่บุคคลเสี่ยงCovid -19
จำนวนข่าว 185 ข่าว : 24 หน้า :