การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
25 , Nov , 2020

Hilight News

งานแถลงข่าว BIKINI RUN Trang 2020
กทปส.จับมือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำร่องทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ที่แรก โรงพยาบาลตรัง
พิธีเปิดงาน “เสน่ห์ตรัง แลหนังโนรา”
พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองตรัง 209 ปี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงาน "ตรังยุทธจักรอาหารอร่อย" 2563
กสทช.จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 (ภาคใต้)
มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและรายงานความก้าวหน้า AIC Trang ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ตรังและนายกอบจ.ตรัง