การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 26-01-2023

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง ประจำเดือนมกราคม 2566

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายธนากร ชูจิตต์ นายอำเภอกันตัง เภสัชกรสุพัตรา คงจริง เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง นำแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชน

ที่โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ หมู่ 4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 ซึ่งในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งนี้ ได้มีการให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป  บริการแพทย์แผนไทย บริการทางด้านทันตกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด การคัดกรองมะเร็งเต้านม และให้คำปรึกษา ขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พอ.สว.  

ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการตรวจรักษา ให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น