การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง รุ่นแรก
กลุ่มผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ ต.ท่าข้าม นำผ้าฯมาเพิ่มมูลค่าสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน
กลุ่มแม่บ้านนักเก็ตปลา บ้านปากคลอง ต.บ่อหิน นำปลามาแปรรูปเป็นนักเก็ตปลา สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกต่อเดือนกว่า 30,000 บาท
กลุ่มแม่บ้านโอทอประดับ 4 ดาว ตำบลท่าสะบ้า ทำขนมเต้าส้อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกสัปดาห์ละกว่า 4,000 บาท
โครงการตำรวจไทยหัวใจเข้มแข็งให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิต
กิจกรรมเทศกาลอาหารทะเล Takuapa Seafood Festival 2019
ตรังจัดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ รุ่นที่ 3
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจยื่นคำขอสินเชื่อ/ร่วมลงทุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
จำนวนข่าว 333 ข่าว : 42 หน้า :