การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวศิลปะวิถีวัฒนธรรมตรัง
ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงาน OTOP ระดับจังหวัดเตรียมการคัดสรรสุดยอด OTOP ประจำปี 2562
มโนราห์จิตอาสาจำนวน 120 คน ร่วมกันรำบวงสรวงศาลหลักเมืองครบ 208 ปี
วัว 3 สีอายุเกือบ 5 ปีแล้วแต่ความสูงไม่ถึง 1 เมตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาทำพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานฯ (ต้นรวงผึ้ง)
จังหวัดตรัง ปลูกต้นไม้มงคล "ต้นรวงผึ้ง" พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ม.สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง จัดการประกวดของดีวิถีตรัง ตำนานใต้ และการแข่งขันขูดมะพร้าวลีลาได้ทั้งความสนุก มิตรภาพและของรางวัลกลับบ้าน
นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังประสบความสำเร็จกับการปลูกองุ่นรุ่นที่ 2 ซึ่งได้ผลผลิตมากกว่ารุ่นแรก
จำนวนข่าว 333 ข่าว : 42 หน้า :