การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 20-12-2022

เลขานุการนายก อบจ.ตรัง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรตามหลักศาสนา ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง ได้มอบหมายให้อำนวย จันทรัฐ เลขานุการนายก อบจ.ตรัง ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีขอพรตามหลักศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ เพื่อปฏิบัติบูชาน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ
โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน คณะสงฆ์นำเจริญจิตภาวนา ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดุอาขอพร และผู้นำศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ขณะที่นายสำรอง ปราบแทน ผู้อำนวยการกองช่างนำคณะเจ้าหน้าที่ทำบุญบริจาคโลงศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการพระประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน