การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 08-10-2020

ผลการประกวดเรือพระ งานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

ภายในงานประเพณีลากพระ จังหวัดตรังครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 บนเวทีลานเรือพระ สนามทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง ได้ประกาศผลการประกวดเรือพระ งานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ดังนี้

1. ผลการประกวดเรือพระขนาดเล็ก

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดลำภูรา อำเภอห้วยยอด  จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

รางวัลที่ 2 ได้แก่ วัดควนไทร อำเภอห้วยยอด จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 60,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้แก่ สำนักปฏิบัติธรรมป่ามหาญาณ อำเภอเมืองตรัง จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท

รางวัลชมเชย มี 12 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท  ได้แก่                                                                        

วัดประสิทธิชัย อำเภอเมืองตรัง / วัดเขาติง  อำเภอปะเหลียน/วัดหินคอกควาย อำเภอปะเหลียน/วัดป่าธรรมมาวาส อำเภอปะเหลียน/วัดน้ำพราย  อำเภอห้วยยอด/วัดบ้านหน้าลา อำเภอปะเหลียน/วัดเขาพระวิเศษ อำเภอวังวิเศษ/วัดควนปริงวนาราม อำเภอเมืองตรัง/วัดศรัทธาธรรม อำเภอเมืองตรัง/วัดเกาะเสือสิทธิชัย อำเภอกันตัง/วัดคลองเขาจันทร์ อำเภอรัษฎา/สำนักสงฆ์เทพธาโร (บ้าหวี) อำเภอหาดสำราญ                                                    

 

 2. ผลการประกวดเรือพระขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1 ได้แก่ วัดสาริการาม อำเภอเมืองตรัง จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 120,000 บาท

 รางวัลที่ 2 ได้แก่ วัดท่าพญา อำเภอปะเหลียน จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท

 รางวัลที่ 3 ได้แก่ วัดควน(นาแค)  อำเภอเมืองตรัง จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท

  รางวัลชมเชย มี 4 รางวัลๆ ละ 12,000 บาท ได้แก่

 วัดธรรมนิมิต (หนองโต๊ะ) อำเภอปะเหลียน /วัดสิเกา   อำเภอสิเกา /วัดสีหราษฎร์ศรัทธา  อำเภอกันตัง /วัดบ้านในปง   อำเภอวังวิเศษ

ทั้งนี้ วัดที่ได้รับรางวัลจะร่วมพิธีรับมอบรางวัลการประกวดเรือพระ ภายในงานลากพระจังหวัดตรัง

ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 ก่อนทำพิธีปิดงานฯ