การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 27-08-2022

เปิดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” @ ย่านตาขาว ร่วมสืบสาน อนุรักษ์เมืองเก่า สืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจังหวัดตรังและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายก อบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานย้อนวันวานเมืองเก่า @ ย่านตาขาว ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง ประจำปี 2565 ณ หัวสะพานย่านตาขาว (ย่านชุมชนเก่า) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
โดยมีนายกิจ หลีกภัย อดีตนายก อบจ.ตรัง นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ นายอำเภอย่านตาขาว นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาว ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
อบจ.ตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังให้กลับมาเหมือนเดิม หลังการคลี่คลายของสถานการณ์โรคโควิด -19 และเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่า และสืบทอดวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ของจังหวัดตรังให้คงอยู่คู่กับจังหวัดตรังต่อไป และยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น ให้เกิดความภาคภูมิใจ ในถิ่นกำเนิด ของคนตรัง กระจายรายได้สู่ฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล ตามลำดับ อันจะส่งผลให้เกิดรายได้ที่มั่นคง สร้างความมั่งคั่ง ให้กับเศรษฐกิจของภูมิภาค และประเทศ
โดยการจัดงาน “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง @ ย่านตาขาว” ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น. โดยมีร้านค้าในท้องถิ่น เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าไม่น้อยกว่า 25 บูธ มีบูธสาธิตอาหาร มีการแสดงพื้นถิ่น ตลอดการจัดงาน กิจกรรมถ่ายภาพสไตล์วิลเทจในย่านเมืองเก่า นิทรรศการภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ของอำเภอย่านตาขาว กิจกรรมการกุศลตักไข่แลกของรางวัล โฟโต้บูธ กิจกรรมถ่ายรูปที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงานในวันแรก และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนในช่วงเวลา 14.00 น. เป็นต้นไปโดยปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด