การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 14-09-2022

มทร.ศรีวิชัยสงขลา ร่วมกับ บริษัทเทคโนโลยีการศึกษา 59 จำกัด ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยในประเทศจีนกว่า 23 สถาบัน

ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือ กับ คุณณัฏฐ์ลิตา สุวรรณศรี กรรมการผู้จัดการบริษัทเทคโนโลยีการศึกษา59 จำกัด และมหาวิทยาลัยในประเทศจีนกว่า 23 สถาบัน

 

จับมือร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งเน้นและสนับสนุนให้มีการติดต่อกันในทุกๆด้านเป็นระยะเวลา 3 ปี  เช่น ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการวิจัยกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน โดยมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การจัดอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อองค์กร และร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้ครอบคลุม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระหว่างมทร.ศรีวิชัย กับ 23 สถาบันในประเทศจีน ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเพิ่มเครือข่ายและต่อยอดให้มากยิ่งขึ้น