การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 04-01-2020

ผู้ว่าฯ ตรัง ร่วมเดินธรรมยาตราระยะทาง 29 กิโลเมตร และทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างสังฆะศาลาวัดห้วยยอด

ผู้ว่าราชการจ.ตรัง พระสงฆ์ ทหารนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชมรมชายผ้าเหลืองจ.ตรังกว่า 500 คน ร่วมเดินธรรมยาตราระยะทาง 29 กิโลเมตร และทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างสังฆะศาลาวัดห้วยยอด เพื่อดูแลพระสงฆ์ระยะสุดท้ายและอาพาธ

ที่วัดมัชฌิมภูมิ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจ.ตรัง เปิดกิจกรรมเดินธรรมยาตราและทอดผ้ามหากุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับพระภิกษุอาพธ”สังฆะศาลา”วัดห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งชมรมชายผ้าเหลืองจ.ตรังจัดขึ้น เพื่อดูแลพระสงฆ์ป่วยป่วยระยะสุดท้ายและอาพาธ ซึ่งไม่มีคนดูแลทั้งที่วัดและที่บ้าน จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลห้วยยอด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด ทหารจากค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์จ.ตรัง นักเรียนและกลุ่มพลังมวลชนจากหลากหลายอาชีพกว่า 500 คน ร่วมเดินธรรมยาตราจากวัดมัชฌิมภูมิ อ.เมืองตรังไปจนถึงวัดวัดห้วยยอด อ.ห้วยยอด ผ่านหอนาฬิกา ไปตามเส้นทางสายตรัง-ห้วยยอด รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร พร้อมรับบริจาคทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาตลอดเส้นทาง

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้น 2 วันคือวันที่ 4 มกราคมนี้ เดินธรรมยาตรา ถึงวัดห้วยยอดประมาณ 21.00 น.วันนี้(4 ม.ค) ส่วนวันที่ 5 มกราคมนี้ จะมีพิธีทอดผ้ามหากุศลและวางศิลาฤกษ์อาคารที่พักสำหรับพระภิกษุอาพาธ”สังฆะศาลา”วัดห้วยยอด อ.ห้วยยอด


รายได้ทั้งหมดนำไปสร้างอาคารดูแลพระสงฆ์ที่ต้องการพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาล โดยมีรูปแบบเป็นอาคารชั้นเดียว 5 เตียง มีห้องพักสำหรับผู้ดูแล ห้องโถงสำหรับทำกิจกรรม และเป็นศูนย์การเรียนรู้และเยียวยาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท โดย คาดจะมีผู้ร่วมเดินธรรมยาตราระหว่างทางตามจุดต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก