การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

Hilight News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการเชื่อมโยง การรับเข้าศึกษากับเครือข่ายเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2565
ตรัง วิกฤตโรคระบาดหมู ผปก.หมูย่างบางราย งดรับออเดอร์หมูย่างยกตัว ในเทศกาลตรุษจีน
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมถวายตัวเป็นลูกราชมงคล “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” 18 มกราคม
มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม รับการตรวจประเมินด้านสุขอนามัย COVID-19 ระดับมหาวิทยาลัย รองรับการตรวจจาก สสจ.ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อม On Site สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองและนักศึกษา
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สร้างนวัตกรรมระบบติดตามสถานะนักท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า
มทร.ตรัง ส่งเสริมอาชีพสร้างประสบการณ์เรียนรู้ วิชาสหกิจศึกษา ทดลอง “การเลี้ยงกุ้งด้วยสารเสริมโปรไบโอติก”
รองนายก อบจ.ตรัง ร่วมชวนเที่ยว-ชิม ของดีชุมชนตรัง กับงานงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “วิถีหลาด วิถีเล"
ผู้ว่าฯตรัง พร้อมด้วยนายก อบจ.ตรัง ลงตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต

โฆษณา