การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

Hilight News

เทศกาลสารทเดือนสิบที่วัดเชี่ยวชาญ​กิจ​ ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ม.อ.ตรัง มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19 รวมกว่า 6 ล้านบาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มทร.ตรังอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Arduino เบื้องต้น ให้กับ นร.โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์
โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
อสม.แห่เที่ยวโครงการ เที่ยวปันสุข กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สร้างรายได้ให้ร้านค้า ร้านอาหาร หลังสถานการณ์โควิด-19
เชฟหนุ่ม ห้องอาหารจีนโรงแรมดังในกทม. เจอพิษโควิด กลับบ้านเกิดปรับปรุงร้านอาหารของครอบครัวเป็นร้านติ่มซำ ชูเมนูเด็ดซาลาเปาหิมะไส้หมูย่างเมืองตรัง
กิจกรรมการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปูม้า ลูกชิ้นปูม้าและปูจ๊อ ตราแตงโมเกาะสุกร ตามแนวทาง BCG Model ต้นแบบเกาะสุกร
จังหวัดตรัง กรมโยธาธิการและฝังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล จัดการประชุมรับฟังความคิด เห็นครั้งที่ 1

โฆษณา