การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

Hilight News

มทร.ศรีวิชัย ร่วมโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพของกลุ่ม ราชมงคล
อว.ส่วนหน้าจังหวัดตรัง จัดงานบรรเลงบทเพลงของพ่อ
หนุ่มใหญ่วัย 56 ปีชาวตำบลกะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง เก็บสะสมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้เต็มห้อง
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเปิดการท่องเที่ยวเส้นทางจากท่าเรือปากเมง-เกาะห้าและเกาะรอก
ชื่นชมนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในการแข่งขัน โครงการ YOUNG RISING STARS OF SCIENCE AWARD 2022 (YRSS 2022)
มทร.ศรีวิชัย รับรางวัลองค์กร ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8
โครงการอารยเกษตร โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
มทร. ศรีวิชัย วิยาเขตตรัง มุ่งขับเคลื่อนตอบสนอง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)” ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อเข้าสู่ระดับการจัดอันดับของ Time Higher Education (THE)

โฆษณา