การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

Hilight News

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง และ บจก.ภาคภูมิวิศวกรรม ทีมเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่การเลี้ยงปลากระชัง ยั่งยืน ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0
ผู้ว่าฯตรัง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครตรัง ครั้งที่ 1/2564 หลังจาก กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งฯ เพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยCOVID-19 โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 6
อบจ.ตรังส่งมอบโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ให้จังหวัดตรัง รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คณะ อบจ.ตรังรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 พร้อมเชิญชวนชาวตรังฉีดวัคซีนโควิด-19
คณะ อบจ.ตรัง ปลูก“ต้นรวงผึ้ง” พรรณไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
โควิด-19 พ่นพิษทำฟักทองราคาตกต่ำขีดสุดเหลือ กก.3 บาท วอนหน่วยงานช่วย
นายก อบจ.ตรัง พร้อมคณะ และชาวบ้านตำบลสุโสะ ร่วมใจปล่อยลูกปูม้า 30 ล้านตัว เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศน์คลองสุโสะ

โฆษณา