การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

Hilight News

นครศรีธรรมราช นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ศรีวิชัย ขนอม พัฒนาออกแบบตู้อบแห้งระบบไฮบริด ช่วยถนอมอาหารในชุมชน
มทร.ตรัง เดินหน้าบริการความรู้สู่พี่น้อง ชุมชนเขาหลัก เสริมแกร่งธุรกิจชุมชน
รองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาโยง
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จับมือกับ Curtin University ประสานความร่วมมือด้านหลักสูตรการศึกษาและงานวิจัย
ททท. จับมือพันธมิตรกระตุ้นเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยง ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช CBT Exclusive Trip (เส้นทางท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช : พรหมคีรี – คีรีวง – ปากพูน)
คณะ อบจ.ตรัง “ปลูกต้นศรีตรัง” ต้นไม้มงคลประจำจังหวัดตรัง กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หนุ่มวิศวะผุดไอเดียทำร้านอาหารให้ลูกค้านั่งทานและชมฟาร์มกวางกว่า 400 ตัว
เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนในอำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง ใช้เทคนิคการห่อทุเรียนด้วยถุงผ้าสีแดงทั้งต้น

โฆษณา