การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
23 , Jan , 2021

คณะกองทุน “มาเรียม”เพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง

คณะกองทุน “มาเรียม”เพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เข้าบัญชีมาเรียมฯ คณะกองทุน “มาเรียม”เพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง นำโดย ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น /ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง, นายวิถี สุพิทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด, นายอดิศร ตันเองชวน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทนาเมืองเพชรพาราวู้ด ,นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผอ.สนง.บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (ตรัง),นายประจวบ โมฆรัตน์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 10, ผศ.ดร.พรเทพ วิรัชวงศ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง, นายพิศาล วีรวรรณ ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และทีมชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง นำรายได้จากการจำหน่ายเสื้ออนุรักษ์พะยูน มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝาก มาเรียมเพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดจากกนั้นมอบให้กับคลังจังหวัด เพื่อนำไปเข้าบัญชี ต่อไป

ตอนอื่นๆ

โรงงานตรังพาราวูด
เปิดจวนผู้ว่าฯ เชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว เย
กิจกรรมปั่น ชม ชิม ผลไม้ฤดูกาล
review น้ำตกไพรสวรรค์ new
ปั่นส่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายศิริพัฒ พัฒ
คลิปสัมภาษณ์ ดร พิทักษ์พงษ์ ชัยคช
จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม bike อุ่
Happy new year 2019
อพาร์ตเมนต์ คุณป้า
trang music festival # 6
เที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองปะเหลียน ชม ชิม
คณะกองทุน “มาเรียม”เพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง
แถลงข่าวตรังยุทธจักรความอร่อย กับหมูย่างและขนมเค้ก
บทเรียนราคาแพงของการทิ้งขยะและการใช้ถุงพลาสติก
แถลงข่าว เทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง