การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 28-03-2023

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

นายจักรพงษ์  รัชนีกุล  นายอำเภอเมืองตรัง เป็นประธานการเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

 

โดยมีนางสาวสมศรี สุกใส พัฒนาการอำเภอเมืองตรัง กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ,เพื่อรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้และมีการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป

โดยมีทั้งภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ผู้นำท่องถิ่นและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยว 10 โปแกรม ได้มีการดำเนินคัดสรรผลิตภัณฑ์และทดสอบกิจกรรมมาเรียบร้อยแล้วซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ,ผลิตภัณฑ์ทองม้วน,ผลิตภัณฑ์คุกกี้กล้วยฉาบ, ข้าวยำสมุนไพร,ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ, ไก่ดำ, จ๊อไก่ดำ,น้ำพริกไก่ดำใบธัมมัง, กิจกรรมบวชป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติและกิจกรรมล่องเก่งบ้านเขาหลัก

โดยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ซึ่งเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เนื่องด้วยต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ยกระดับผลิตภัณฑ์

และบริการด้านการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสถึงเสน่ห์ของชุมชนได้มากขึ้น ทั้งด้านอาหาร วิถีชีวิต และกิจกรรมภายในชุมชน อาทิ บวชป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ผืนป่าให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

,กิจกรรมการล่องแก่ง  ล่องชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง และสนุก ตื่นเต้นกับการผจญภัย ตามแก่งต่างๆ และเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ดำ ที่เหมาะสำหรับสายรักสุขภาพ