การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 28-09-2022

ททท.ตรังจัดแถลงแผนการตลาดท่องเที่ยวประจำปี 2566

ณ ห้องอีโค่อิน 3 โรงแรมอีโค่อินน์ตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง จัดงานแถลงแผนการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ,ตัวแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง,สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง,ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรัง,ผู้ประการโรงแรม,และตัวแทนสายการบินไทยไลอ้อนแอร์,สายการบินนกแอร์,สาวนการบินแอร์เอเชียและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

   สำหรับการแถลงแผนการตลาดท่องเที่ยวประจำปี 2566 นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถึง นโยบายและทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดตรังประจำปี 2566 ว่าจังหวัดตรังมี โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวเยอะมาก อาทิ สนามบิน โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ซึ่งสามารถดึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเยอะมากขึ้น และในปี 2566 เรามีจะปรับทิศทางในการพัฒนาท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการจัด Event ต่าง ๆ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัย ให้ทันยุคมากขึ้น จากกิจกรรมที่เรามีอยู่แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น, ปรับปรุงส่งเสริม อควาเรียม มทร.ตรัง,ปรับปรุงบ่อน้ำร้อนกันตัง ให้น่าท่องเที่ยวมากขึ้น โดยในปีหน้าจะเห็นภาพสิ่งที่เกิดขึ้น ใหม่ๆของจังหวัดตรัง เพราะฉะนั้นเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อม

นางสาวศ-รีจิตร เขมิยาทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ตัวแทนจากสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดตรังกล่าวถึง แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังปี 2566 ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทางดังนี้ 1.ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 2.เพิ่มมูลค่า นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บุคลากรและการบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน 3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว อาทิ Trang Local food Festival , งานวิวาห์ใต้สมุทร,เทศการไหว้พระจันทร์ เป็นต้น 4.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA

และในส่วนของนางลัดดาวัลย์ช่วยชาติผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่าง กล่าวถึงแผนการตลาดท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างปี 2566 ซึ่งแผนการตลาด ท่องเที่ยว ปี2566 ของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง จะกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วย 3 กลุ่ม นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y ภายใต้โครงการเที่ยวตรังปังปุรีเย่ ,โครงการเที่ยววันธรรมดาเพื่อรักษาสมดุล และโครงการตรังยุทธจักรแห่งความอร่อย


ซึ่งทางททท.ตรังจะใช้แคมเปญเดียวกันทั้งหมดคือ “หรอยแรง แหลงใต้” และจะส่งเสริมในเรื่องของการจัดงานแบบ  Local food, Local fest ,และ Local global ที่สำคัญททท.ตรังยังสร้างการรับรู้ ต่อภาพลักษณ์จังหวัด ผ่าน Event Marketing ไม่ว่าจะเป็น งาน TRANG Food Festival WOW: Season of Love หรือ หรอย Run 100 ร้าน เราจะจัดในพื้นที่ที่สวยงาม

และที่สำคัญจะต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในตรังสามารถที่จะได้รับประสบการณ์ที่ส่งคุณค่า น่าจดจำแล้วก็บอกต่อ ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง