การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 25-12-2020

สถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่ ทำพิษ วัดเสียหายหนักนับล้านบาท หลังยกเลิกงานฝังลูกนิมิต

กรรมการวัดในเขา ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง โอดเสียหายหนักจากความจำเป็นต้องยกเลิกงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตรอย่างกะทันหัน ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้กำหนดทั้งหมด 9 คืน 10 วัน (ระหว่างวันที่ 5 ธ.ค.63 - 3 ม.ค.64) นายอำเภอเร่งชี้แจงความเข้าใจ พร้อมนำประกาศเจ้าคณะจังหวัดอ่านให้ประชาชนฟัง เรื่อง คำสั่งยกเลิกการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท ที่มีการรวมคนตั้งตั้ง 50 คนขึ้น โดยไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19

ที่วัดในเขา หมู่ 1 ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง  นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนางสาวอมร สะอาด ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดตรัง นายสุชาลี รอดสุด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง คณะกรรมการวัดในเขา เร่งทำความเข้าใจกับชาวบ้าน และพุทธศาสนิกชน เนื่องจากได้มีคำสั่งด่วนจากพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง เรื่อง การยกเลิกการจัดงานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท

หลังจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีมติให้ทุกวัดทั่วประเทศ ยกเลิกการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี รวมถึงการเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ และทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ในเรื่องนี้เจ้าคณะจังหวัดตรังได้พิจารณาเห็นสมควรยกเลิกการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอื่นๆ ทุกประเภท เช่น การจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต การปฏิบัติธรรม การจัดปริวาสกรรม และการบรรพชาอุปสมบท และที่มีการรวมตัวบุคคล จำนวนมากกว่า 50 คน ขึ้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดี เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด19 ทั้งนี้ ในส่วนของวัดในเขาพบว่า มีกำหนดจัดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 ที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้กำหนดทั้งหมด 9 คืน 10 วัน ยิ่งความเสียหาย และต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และในพื้นที่อื่นๆในประเทศไทย ที่รับทราบกิจกรรม และมีกำหนดจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมของงาน ได้รับทราบ เพื่อได้งดการเดินทางร่วมงาน

โดยนายสุชาลี รอดสุด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง กล่าวว่า พระอุโบสถวัดในเขาก่อสร้างแล้วเสร็จ ด้วยการงบประมาณก่อสร้างกว่า 9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ทางคณะกรรมการวัด และชาวบ้าน ได้ร่วมกันจัดงานฝังลูกนิมิตตามประเพณีขึ้น  ซึ่งมีกำหนดจัดงาน 9 คืน 10 วัน คือ ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.63 ถึง วันที่ 3 ม.ค.64 โดยตอนนี้ทุกอย่างได้เตรียมงานไปแล้วเกือบ100% เช่น ลูกนิมิต จำนวน 9 ลูก จัดวางไว้แล้วรอบอุโบสถ การปรับปรุงพื้นที่ เช่าเต้น เครื่องเสียง ระบบแสง สี เสียง ไฟฟ้า ของรางวัลนาวาการกุศล  เครื่องเล่นภายในงาน ซึ่งนำมาลงเรียบร้อยแล้ว

การประชาสัมพันธ์ และป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่หลายจังหวัดจังหวัดภาคใต้ รวมทั้งค่าใช้อื่นๆอีกจำนวนมาก ซึ่งเมื่องานไม่สามารถจัดงานได้ทางวัดเองต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วจำนวนกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งทางวัดต้องหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป บางส่วนจ่ายไปแล้ว บางส่วนวัดยังเป็นหนี้สิน บางส่วนกรรมการวัดออกเงินส่วนตัวไปก่อนแล้ว ซึ่งไม่ทราบจะหาทางออกกันอย่างไรต่อไป ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการแสง สี เสียง ที่ลงทุนปรับปรุงใหม่ เพื่อนำมาใช้ในงานบุญครั้งนี้ก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนั้น  ซึ่งแน่นอนพวกเขาต้องตกในภาวะขาดทุน และยังมีพ่อค้าแม่ขายที่จัดเตรียมวัตถุบ เช่น อาหารสดสำหรับปรุงขายในภายในงาน ก็ต้องประสบปัญหาขาดทุนเช่นกัน 

ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานจึงจำเป็นต้องชี้แจงกับชาวบ้าน ห้างร้านต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนกองบุญ สนับสนุนของรางวัลสำหรับกิจกรรมนาวาการกุศล ให้ทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันว่า ทางวัดจำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมนี้ อย่างกะทันหัน เพื่อป้องกันการเดินทางมาของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ เพราะไม่อยากให้มีคนติดเชื้อขึ้นภายในงาน ไม่เช่นนั้นจะสร้างความเสียหายต่อ อ.หาดสำราญ และจ.ตรัง ทางวัดจึงต้องยอมยุติการจัดงานอย่างกะทันหันดังกล่าว