การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 28-11-2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมายังท่าอากาศยานตรัง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมือง มายังท่าอากาศยานตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง 

โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายจงจิต เพชรจันทร์กัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรัง พลตำรวจโท รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ทั้งนี้ประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกร เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่าน ราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ถวายพระพรอย่างกึกก้อง