การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 10-08-2020

มทร.ศรีวิชัย นำทีมเครือข่ายธนาคารปูม้าจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และการศึกษาดูงานยกระดับธนาคารปูม้าเป็นศูนย์การเรียนรู้ ณ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและวิจัย ธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะทำงาน นำตัวแทนธนาคารปูม้าจังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และการศึกษาดูงานในการยกระดับธนาคารปูม้าเป็นศูนย์การเรียนรู้

โดยในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านปะนาแระ จ.ปัตตานี โดยมี นายสุไลมาน ดาราโอะ ประธานชมรมประมงพื้นบ้าน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ นายสุไลมาน ดาราโอะ กล่าวว่า ชาวเลต้องก้าวไกลกว่าแค่จับสัตว์น้ำ แต่ต้องคิดถึงการฟื้นฟูทรัพยากร และเป็นมิตรกับทรัพยากร เพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพราะชีวิตพวกเขาคือทะเล และการทำประมงไม่ใช่เพียงอาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิต แต่คือตัวตนที่สั่งสมมารุ่นสู่รุ่น หลักการของธนาคารปูม้า คือ เมื่อชาวประมงพื้นบ้านจับปูม้าที่เป็นแม่พันธุ์ได้ จะต้องส่งให้ชมรมประมงพื้นบ้าน อ.ปะนาเระ นำไปเลี้ยงดูในพื้นที่ส่วนกลางจนฟักออกมาเป็นตัว ทำการดูแลเบื้องต้น ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้ลูกปูม้ามีโอกาสเติบโตให้สามารถจับได้อีกในอนาคต เรียกได้ว่าเป็นการงดการขายปูไข่ แลกกับการได้กินเนื้อปูม้านานๆ

และในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพาะฟักปูม้าบ้านหัวเขา ธนาคารปูม้า ป.ทรัพย์อนัน อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมี นายชำนาญ มานิล ผู้จัดการศูนย์ฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ กล่าวว่า เริ่มดำเนินการเพาะฟักลูกปูตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ปล่อยลูกปูลงทะเลตลอดทั้งปี ทำให้มีทรัพยากรปูจำนวนมากเกิดขึ้น เห็นได้ชัดในทะเลสาบสงขลา ชาวบ้านจับปูได้ไม่น้อยกว่าวันละ 500 กิโลกรัมๆ ละประมาณ 30 ตัว ได้ให้คำแนะนำชาวประมงว่า หากพบลูกปูตัวเล็กให้ปล่อยคืนทะเล เพื่อรอให้เจริญเติบโตแล้วจับขึ้นมาขายในภายหลัง จากการดำเนินการส่งผลให้เห็นชัดเจนว่ามีปูจำนวนมากในทะเลสาบสงขลา ดูได้ในตลาดนัดสิงหนคร มีปูขายเต็มไปหมด ที่จังหวัดสงขลา มีธนาคารสัตว์น้ำกว่า 30 แห่ง ช่วยกันบูรณาการเพาะสัตว์น้ำ

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และการศึกษาดูงานในการยกระดับธนาคารปูม้าเป็นศูนย์การเรียนรู้จัดขึ้นภายใต้โครงการ การจัดการและส่งเสริมธนาคารปูม้าแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมีทีม มทร.ศรีวิชัยขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารปูม้า