การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 01-02-2020

รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร และโรงงานอัดแท่ง STR 5L และแปรรูปผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ลงพื้นที่  สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร และติดตามผลการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน "ประชารัฐสร้างไทย"  โรงงานอัดแท่ง STR 5L และแปรรูปผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาชนในพื้นที่ สื่อมวลชนหลายแขนง เข้าร่วม

          โอกาสนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้ ว่า มาในนามพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาเยี่ยมเยียนพี่น้องปักษ์ใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่านโยบายการพัฒนาของรัฐบาลครบวงจร ไม่เพียงแค่การไปดูแลด้านราคา แต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการผลิตและโครงสร้างของเศรษฐกิจทางภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดที่เป็นเป้าหมายและมีศักยภาพสูงมาก

          ในขณะนี้ ทุกหน่วยงานมีความพร้อมที่จะร่วมช่วยเหลือกัน อยากให้ใช้เวลาช่วงนี้มาทำให้ทุกอย่าง เดินไปข้างหน้า และทุกพรรคการเมืองจะต้องช่วยกัน เพราะจังหวะเวลานี้การสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศสำคัญมาก  พยายามสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศให้แข็งแรง ขอให้ร่วมมือกัน

          รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริหารจัดการที่ถูกต้อง ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน หากทุกฝ่ายไม่ได้มาร่วมกันอย่างวันนี้ ต่างคนต่างเดิน ไม่มีทางเลยที่ทุกคนจะหายจน จึงต้องทำทุกอย่างควบคู่กันไป ซึ่งก็สอดคล้องกับความประสงค์ของนายกรัฐมนตรี

          ดังนั้น เพื่อการขับเคลื่อนในทุกภาคทุกจังหวัด คนไทยต้องตื่นตัว เราถึงเรียกโครงการนี้ว่า "ประชารัฐสร้างไทย" โดยต้องมาร่วมกันเพื่อสร้างประเทศไทย ฉะนั้น หลังจากวันนี้ทุกหน่วยงานต้องมาช่วยกันยกระดับเศรษฐกิจของไทย

          ทั้งนี้ ภายในกิจกรรม รองนายกรัฐมนตรีได้ทำการมอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ธ.ก.ส. จำนวน 5 ราย สินเชื่อ SMEz ประชารัฐสร้างไทย ธนาคารออมสิน จำนวน 5 ราย สัญญาเช่าพื้นที่ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช จำนวน 20 ราย และสำนักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 จำนวน 30 ราย และเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของเหล่าสถาบันการเงิน