การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 30-09-2019

กิจกรรมการปลูกต้นยมชวน เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวันเกษียณอายุราชการของ พลตำรวจตรีนุกูล ไกรทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

ณ บริเวณวัดหัวเขา-นาหมื่นศรี  ตำบลนาหมื่นศรี  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  นาย ชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมการปลูกต้นยมชวนฯ ระยะทางกว่า 200 เมตร

โดยมี พันตำรวจเอกสันทัด  วินสน  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังกล่าวรายงาน ทั้งนี้มี นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอนาโยง, นายสราวุฒิ  ธนาเจริญสกุลนายอำเภอเมืองตรัง,พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง,  พลตำรวจตรีนุกูล  ไกรทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  พ.ต.อ.ชัยโรจน์  โพธิปฐม ผกก.สภ.นาโยง, พ.จ.อ.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  ประธาน กต.ตร.สภ.นาโยง, นายวิโรจน์ เยาว์ดำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี,นายเจริญ ศรนารายณ์  กำนันตำบลนาหมื่นศรี,ข้าราชการตำรวจและประชาชนร่วมปลูกต้นยมชวนอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้พลตำรวจตรีนุกูล  ไกรทอง  เกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2502 บรรจุเข้ารับราชการตำรวจ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2526 ในตำแหน่งรองสารวัตรแผนกความชอบชั้นสัญญาบัตร กองกำกับการ 5 สำนักงานกำลังพล  มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการเรื่อยมาจนปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  ตลอดระยะเวลา 36 ปี   พลตำรวจตรีนุกูล ไกรทอง  ได้ปฏิบัติราชการด้วยความมานะ อดทน  เสียสละ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  จนเป็นผลดีแก่ทางราชการอย่างยิ่ง 

และเป็นที่รักใครของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน  ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชา  กระทั่งครบเกษียณอายุตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 คุณงามความดีทั้งหลายที่ พลตำรวจตรีนุกูล  ไกรทอง  ได้กระทำไว้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ  จะอยู่ในความทรงจำและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปถือปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไปในการนี้ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  จึงได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นยมชวน  เพื่อเป็นอนุสรณ์ในวันเกษียณอายุราชการ ของพลตำรวจตรีนุกูล  ไกรทอง  และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่จังหวัดตรัง

นาย ชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นอนุสรณ์ในวันเกษียณอายุราชการของ พลตำรวจตรีนุกูล  ไกรทอง  และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่จังหวัดตรังแล้ว  ยังเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันของข้าราชการตำรวจที่มีต่อพลตำรวจตรีนุกูล  ไกรทอง ที่สามารถครองตน  ครองคน ครองงานให้แก่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้เรียนรู้และยึดเป็นแบบอย่างในการทำงาน

สำหรับต้นยมชวนที่นำมาปลูกนั้นเป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเดิมที่ประเทศเวียดนาม  ชื่อวิทยาศาสตร์ Khaya senegalensis Juss เนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลืองหรือแดงเข้ม  เนื้อละเอียดเหนียว  ลวดลายสวยงาม  เมื่อแห้งจะมีแถบแววสีทองขวางเส้นไม้  เนื้อไม้แข็ง  มีคุณภาพดีนิยมปลูกริมถนนเนื่องจากทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี