การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 05-04-2023

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังลงนามความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน

     ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  ผศ.ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางวิไลพร  พิตรปรีชา  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรือรัษฎา โฮเต็ล จำกัด , นายพิทยสัญห์ เดชประสิทธิ์ ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มการค้าชายแดน ด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ,นางสาวสุพิศ ลักษณะชู คณะอนุกรรมการกลุ่มการค้าชายแดน ด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, Mr.Duan Jiaxin  ZhongXinYou มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, Mr.Yang Lei ZhongXinYou มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, Mr.Wu zhen huan  Chengdu news Internet​ional Travel Service Co.Ltd มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

เข้าพบและประชุมหารือเรื่องการลงนาม MOU ความร่วมมือสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน กับนายบุ่นเล้ง  โล่สถาพรพิพิธ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

จากนั้นทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังและ ZhongXinYou มนฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างไทย-จีน และความร่วมมือสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่าย

ต่อจากนั้นทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง คณะอนุกรรมการกลุ่มการค้าชายแดน ด้านจีนตอนใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , ZhongXinYou มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Chengdu news Internet​ional Travel Service Co.Ltd มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ได้เข้าพบ นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างมณฑลยูนนาน ,มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดตรัง