การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 27-08-2022

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังร่วมงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง @ ย่านตาขาว

ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง / นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง พร้อมคณะ ร่วมงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง @ ย่านตาขาว ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 27 -29 สิงหาคม 2565  ณ หัวสะพานเก่าย่านตาขาว

 

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าอำเภอย่านตาขาว , ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น, สร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของคนตรัง  กระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าย่านตาขาวอย่างต่อเนื่อง และเกิดการกระจายรายได้สู่ฐานราก  และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตรัง@ย่านตาขาว ให้เชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคใต้

 

โดยภายในงานจะมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การสาธิตอาหารพื้นถิ่น นิทรรศการภาพถ่าย มุมถ่ายภาพย้อนวันวาน เมืองเก่า ตรัง และ ร้านค้ามากกว่า  25 ร้านค้า และยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความสนุกสนานเพื่อย้อนวันวานไปกับชาวย่านตาขาว 

ทั้งนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ได้เดินชิมอาหารอร่อยตามร้านค้าต่างๆ อาทิ ขนมปากหม้อ ร้านป้ามาเรีย, ยำรสแซ่บ ร้านยำการะเกด ,ขนมเต้าส้อ ร้านซุ่นเส็ง, และยังร่วมชมเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าย่านตาขาวอีกด้วย