การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 25-12-2020

ท่าอากาศยานตรังเตรียมความพร้อมรับประชาชนเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่

ท่าอากาศยานตรัง เตรียมพร้อมรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกลับบ้านและเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-19) ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนต้องผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ  การใช้เจลล้างมือ และสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ ทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

พ.จ.อ.เมืองชล  วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง  กล่าวว่า จังหวัดตรัง มีเที่ยวบินที่เดินทางมาจังหวัดตรังวันละ 7-8 เที่ยวต่อวัน มีผู้โดยสารเข้า-ออก ประมาณ 2พันคน ถือว่ามากพอสมควร ในส่วนของมาตรการป้องกันโควิด-19  ในทางปฏิบัติตั้งแต่มีการติดเชื้อมา ทางท่าอากาศยานตรังได้มีการคัดกรองโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ  การตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง  การบริการเจลล้างมือให้กับผู้โดยสาร ซึ่งมีการทำมาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการลดหย่อนแต่อย่างใด  ส่วนการแพร่ระบาดในครั้งนี้ได้มีการกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของมาตรการรองรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีประชาชนเดินทางจำนวนมาก ทางท่าอากาศยานตรัง ได้มีการเตรียมความพร้อมและมาตรการรองรับการเดินทาง  พร้อมทั้งยืนยันจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอย่างแน่นอน จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารก็ยังคงปกติ ว่าจะเป็นการเดินทางช่วงปกติหรือการเดินทางในช่วงเทศกาล  

ส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัย โดยมีการกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เข้ามาช่วยตรวจตราในการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานตรัง ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว  ทั้งนี้ผู้โดยสารได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานตรัง เป็นอย่างดี  ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัย  การเว้นระยะห่าง การใช้เจลล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19