การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 29-12-2020

สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลายกพลเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

ณ ร้านเค้กกนิษฐา อ.นาโยง จ.ตรัง  นายโตหอง แซ่หลี่  นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จังหวัดสงขลา และนายสุรพล  กำพลานนท์วัฒน์  นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกว่า 90 คน เดินทางมาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวังจังหวัดตรัง

โดยมี ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  นายสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายจตุพงษ์  คงด้วง,นายธนัท  ฝันนิมิตร,เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ของโรงแรมวัฒนาพาร์คและเจ้าหน้าที่ของบริษัทผักบุ้งทัวร์ ให้การต้องรับ

สำหรับกิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาส และเพิ่มเครือข่าย ทางด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก

ผู้ประกอบการร้านอาหาร  ผู้ประกอบการร้านของฝากของที่ระลึก บริษัทนำเที่ยว และวิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดต่อไป