การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 17-09-2020

เทศกาลสารทเดือนสิบที่วัดเชี่ยวชาญ​กิจ​ ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ชาวบ้าน บ้านาแขก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้ร่วมกันแห่ขบวนกลองยาว พร้อมด้วยหมรับที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นรูปศาลาทรงไทย
และภายในบรรจุและประดับด้วย สิ่งของ อาหารแห้ง พืชผักที่เก็บไว้ได้นาน ของใช้ในชีวิตประจำวัน และ ขนมที่ใช้ในเทศกาลเดือนสิบ อาทิ ขนมพอง ขนมลา ขนมกง (ขนมไข่ปลา) ขนมบ้า ขนมดีซำ
ขนมที่บรรพบุรุษและญาติที่ล่วงลับได้นำไปใช้ประโยชน์ ตามลำดับชั้นการจัด แห่ไปยังวัดเชี่ยวชาญกิจ ระยะทาง 3กิโลเมตร บรรยากาศการแห่ขบวนกลองยาวและหมฺรับ เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนาน ความสามัคคีของพี่น้องบ้านนาแขกและต่างหมู่บ้านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้
 
สำหรับขบวนกลองยาวนำทีมโดย นายศักดิ์ชัย แก่นเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านนาแขก ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องบ้านนาแขก
ทั้งนี้ที่วัดเชี่ยวชาญกิจ ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง บรรยากาศคึกคัก เต็มไปด้วยชาวบ้านที่แห่กันมาทำบุญอย่างเนืองแน่น เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่าตายาย หรือผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งถือเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับตามความเชื่อที่ว่าจะกลับมาเยี่ยมลูกหลานในช่วงวันสารทเดือนสิบของทุกปี
สำหรับอาหารคาวหวานที่นำมาทำบุญในวันนี้ โดยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ขนมลา ขนมพอง ขนมบ้า ขนมดีซัม หรือขนมรู และขนมกง เพราะมีความเชื่อที่ว่า ขนมทั้ง 5อย่างเป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งผู้ล่วงลับไปแล้วสามารถนำไปใช้เป็นยานพาหนะ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ เงินทอง และของเล่นตามประเพณี
นอกจากนั้น ยังได้มีการนำอาหารอีกส่วนหนึ่งไปตั้งบริเวณรอบนอกวัดเพื่อเป็นการตั้งเปรต หรือสัมภเวสีอย่างละเล็กอย่างละน้อย ตามความเชื่อที่เรียกว่า การตั้งเปรต ก่อนที่จะมีการถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ พร้อมกับกรวดน้ำให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ถือเป็นการทำส่งบรรพบุรุษผู้ล่วงลับอย่างสมบูรณ์