การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 29-05-2020

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบรถเข็นนั่ง (wheelchair) สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วย นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบรถรถเข็นนั่ง (wheelchair) สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ณ บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ 1 และบ้านเลขที่ 119 หมู่ 9 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง

ทั้งนี้ในการมอบรถเข็นนั่ง (wheelchair) สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ จำนวน 2 คัน ดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การฟื้นฟูร่างกาย และสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับคนพิการที่ขอรับรถเข็นจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จำนวน 2 ราย คือ นายเกียรติพงศ์ ลาภประเสริฐอายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 1 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง และ นางน่วม ทองหวาน อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ 9 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง