การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 20-05-2020

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ผู้นำต้องทำก่อน”

นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย  นายพงษ์ศักดิ์  คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง/หนก./หนฝ. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดตรัง 

 ลงไปเก็บพืชผักช่วงผลผลิตเริ่มเติบโตและบางส่วนเก็บมากิน ได้แล้วปรุงเป็นอาหาร และแบ่งปันให้กับ อส. ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตรังได้นำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในแปลงผักหลังบ้านพักคละกันหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง ตะไคร้ พริก มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบ กวางตุ้ง มะกรูด ถั่วฝักยาว กระเพรา ฯลฯ

 ได้เข้าร่วมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน  “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  ผู้นำต้องทำก่อน เมื่อต้นเดือนเมษายน ให้ประชาชนได้มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน

และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ในภาวะวิกฤต รวมถึงนำไปวางในตู้ปันสุขเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด-19  สามารถนำพืชผักไปประกอบอาหารอีกด้วย