การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 23-04-2020

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดจวนร่วมโครงการ Kick off ปลูกผักสวนครัว

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ได้เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตรัง  kick off ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง นายพงษ์ศักดิ์  คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วม กิจกรรมและเยี่ยมชมการจัดทำแปลงปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  และทำ ถังขยะเปียก มาใช้ในการปลูกพืชสวนครัว

โดยใช้พื้นที่เพาะปลูก หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ในแปลงปลูก ในกระบะ ยางรถยนต์ กระถาง ต้นไม้ สามารถเก็บผลผลิตนำมาประกอบ อาหาร ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ครั้งนี้เป็นการปลูกพันธุ์พืชเพิ่มเติม ให้มีหลากหลาย มากขึ้น เช่น ผักเหมียง  มะเขือ มะนาว  ต้นขาไก่ ตะไคร้ โหรพา พริก  ถั่วฝักยาว  ถั่วพู ฯลฯ  และร่วมเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อน และ รณรงค์ให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง ทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน

โดยเน้นการพึ่งตนเองให้รอดพ้นจากวิกฤต เป็นการช่วยชาติในการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากประชาชนไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาด สถานที่ ที่มีคนเยอะๆ และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ การจัดโครงการ kick off ปลูกผักสวนครัว ทางกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป็นการลดรายจ่ายและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนให้แก่ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว