การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 17-04-2020

ผู้ว่าฯ ตรัง มอบอุปกรณ์สนับสนุนงานป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายไพบูลย์ โอมาก นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบอุปกรณ์สนับสนุนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่อำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง

ตามที่ จังหวัดตรัง ได้รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงน้ำดื่ม อาหาร จากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง ประกอบด้วย ถุงมือสำหรับตรวจโรคจากศรีตรังโกลฟส์ เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัยทางเลือก อาหารแห้ง น้ำดื่มบรรจุขวดจากการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 8,000 ขวด ปลากระป๋องจากกันตังซีฟู๊ด

โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จะได้แจกจ่ายสิ่งของอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์สนับสนุนงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มอบให้กับอำเภอต่าง ๆ  ทั้ง 10 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีนายอำเภอแต่ละอำเภอเป็นผู้รับมอบ นำไปแจกจ่ายให้กับงานป้องกันและควบคุม รวมถึงผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงานต่อไป