การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 31-03-2020

ผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดและนายอำเภอในพื้นที่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงธารน้ำใจฯให้แก่บุคคลเสี่ยงCovid -19

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ให้แก่บุคคลเสี่ยงทีมีความใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งกักตัว 14 วันจนครบกำหนด จำนวน 3 ราย ณ อำเภอเมือง และอำเภอรัษฎา

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พร้อมให้กำลังใจ รู้สึกดีใจที่ชุมชนเองไว้วางใจและเข้าใจในเรื่องโรค COVID-19 และได้รู้ว่าการปฏิบัติตัวเป็นอย่างไร ซึ่งในวันนี้มาเยี่ยมและให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ รวมทั้งญาติพี่น้องทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นอย่างดี ผมเองหลังจากที่ผู้ป่วย COVID-19 รายแรกของจังหวัดตรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ช่วยกันในยามภาวะวิกฤตนี้ ผมมาให้กำลังใจและดูความเรียบร้อย เพราะว่าอีก 2 วัน น้องเขาก็ครบ 14 วัน ซึ่งตอนนี้เขาหายแล้ว มาดูว่ามีความพร้อมในชุมชนอย่างไร

ส่วนที่รัษฎาก็เช่นเดียวกัน น้องเขาป่วย เขาไปฝึกงานที่ภูเก็ต มา 3 ราย ที่ภูเก็ต ก็มาให้กำลังใจเช่นกัน ดีใจที่คุณพ่อ คุณแม่เขา ขณะนี้ เข้ามา 7 วันแล้วไม่มีอาการ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ใช้มาตรการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งก็ต้องให้ครบ 14 วัน ตอนนี้น้องเขาได้หายแล้ว ทางคุณหมอ และทางองค์กรการแพทย์ ทางสาธารณสุข ขอดูอาการให้ครบ 14 วัน อันนี้เป็นมาตรการที่ดี ส่วนผมมาเยี่ยมครอบครัว ซึ่งครอบครัวมีทั้งผู้สูงอายุด้วย จะได้มาดูว่าเขาเป็นอย่างไร ซึ่งดีใจที่ชุมชนรัษฎาเองก็ได้ให้ความเข้าใจในเรื่องของโรคต่าง ๆ ผมต้องขอนำเรียนทุกท่านว่า เราเองเรามาป่วย เรื่อง COVID-19 หัวใจสำคัญก็คือว่าเป็นโรคระบาดเร็วเท่านั้นเอง ถ้าเราได้ใช้มาตรการ 2 เรื่อง ทั้งเรื่องของการที่เราไม่ไปในที่ชุมนุมแออัด หรือที่เสี่ยง หรือคนที่เป็นโอกาสเราก็ติดน้อย

ส่วนที่ 2 ช่วงนี้ ขอให้อยู่ที่บ้านเป็นหลักก่อนที่เรียกว่ามาตรการ Social Distancing ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ อย่ากรณีหลายที่มาเยี่ยมทั้งหมด เขาก็ดีใจ เขาก็อยู่มา 10 กว่าวันแล้ว เราเองมาดูว่าเขาก็พยายามที่จะดูแลตัวเอง 14 วัน ซึ่งแน่นอน ความเป็นอยู่อาจจะอัตคัด ผมก็ได้รับความกรุณาจากสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ประชานามัยที่ 12 ได้มามอบถุงยังชีพให้ก็มามอบต่อ ก็ถือว่าเป็นเรื่องการให้กำลังใจ อย่างน้อยเขาได้มีเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ใช้ตลอดระยะเวลาที่เขาได้กักตัวเอง 14 วัน ถือว่าเป็นเรื่องที่เรามาช่วยกันทุกฝ่าย ขอบคุณทางสภากาชาดไทยด้วย ที่ได้กรุณามอบถุงยังชีพให้เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ผมก็มาให้ด้วยตนเอง เป็นสื่อกลางให้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่สำคัญ ตอนนี้น้อง ๆ ทั้งหมดหายหมดแล้วจะต้องคืนสู่ชุมชน และชุมชนจะต้องต้อนรับเขาและดูแลกัน