การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 27-03-2020

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดตรัง แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อ เพิ่มอีก 1 ราย ขณะนี้ที่จังหวัดตรัง มีผู้ติดเชื้อแล้ว 4 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  จังหวัดตรัง แถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อ เพิ่มอีก 1 ราย ขณะนี้ที่จังหวัดตรัง มีผู้ติดเชื้อแล้ว 4 ราย   ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกคำสั่งปิดสถานที่อีก 22 แห่ง หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ


       

 ที่ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น 5 จังหวัดตรัง  ซึ่งตั้งเป็นศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จ.ตรัง นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์โควิด -19  ทั้งนี้นายแพทย์บรรเจิด  สุขพิพัฒน์ปานนท์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง  แถลงว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19   เพิ่มอีก 1 ราย  ขณะนี้ที่จังหวัดตรังมีผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 4 ราย และพบผู้ป่วยรายใหม่เข้าเกณฑ์การสอบสวนในวันนี้ 9 ราย รวมผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน 89  ราย ส่งตรวจเชื้อไม่พบเชื้อ 63 ราย รอผลตรวจ  22 ราย

    อย่างไรก็ตามนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวว่า นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ได้ออกคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จังหวัดตรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง จึงสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรมร่วมกันและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งปิดสถานที่ 22 แห่ง เช่น สถานศึกษา สนามชนโค  สนามชนไก่  สถานที่ออกกำลังกาย  เป็นต้น  หากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก 1 ปี  หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  นอกจากนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง สั่งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ตรวจสอบการจำหน่ายไข่ไก่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริโภค