การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 27-03-2020

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ตรวจอุณหภูมิผู้ที่ขับรถเข้ามาในจังหวัดตรัง ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยมีการตั้งจุดตรวจจำนวน 4 จุด

 นายลือชัย  เจริญทรัพย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เดินทางไปที่ด่านจรวจขาเข้าจังหวัดตรัง  ที่จุดตรวจในเขตเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ  เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  โดยมีนายยงยุทธ  จิตสำรวย  นายอำเภอนาโยง  พ.ต.อ.รัฐกร  ภักดีวานิช  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาโยง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ ให้การต้อนรับ  ทั้งนี้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และผู้ที่ติดเชื้อบางส่วนไม่มีวินัยในการกักตัวเอง 14 วันตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือน  จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไปอย่างรวดเร็ว  จึงทำให้รัฐบาล ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  เพื่อต้องการจำกัดการแพร่ระบาด

โดยให้แต่ละจังหวัดวางมาตรการเข้มของบุคคลเข้าออก แต่ละจังหวัด  ในส่วนของจังหวัดตรัง มีการคั้งจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดตรัง จำนวน 4 จุด ดังนี้  1.พื้นที่ อ. นาโยง จุดที่ 1 หน้าศูนย์จราจร สภ.นาโยง ถ. พัทลุง ต.นาโยง อ. นาโยง จ. ตรัง รอยต่อ จ.พัทลุง  2. พื้นที่ อ. รัษฎา จุดที่ 2 ด่านตรวจคลองปาง ต.กะปาง อ.รัษฎา รอยต่อ จ.นครศรีธรรมราช 3. พื้นที่ อ. ปะเหลียน จุดที่ 3  ตู้ยามสายตรวจบ้านลิพัง ต.ลิพัง อ. ปะเหลียน จ. ตรัง รอยต่อ จ.สตูล  4. พื้นที่ อ. สิเกา จุดที่ 4  สามแยกบ้านควนกุน ต.กะลาแส   อ.สิเกา  จ.ตรัง รอยต่อ จ.กระบี่

            ทั้งนี้ผู้ว่าราชการได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตรวจรถป้ายทะเบียนต่างจังหวัดทุกคัน  พร้อมกับใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้ของผู้ที่ขับขี่และผู้ที่มาร่วมกัน หากอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ให้หยุดพักแล้วทำการตรวจซ้ำ หากอุณหภูมิยังไม่ลด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เพี่อทำการตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง  ในขณะที่ประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่การของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย