การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 13-10-2019

ม.อ.ตรัง ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
โดยได้มีการยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกฯ เป็นเวลา 89 วินาที

 

มีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากโดยพิธีดังกล่าวได้ทำพร้อมกันทั่วประเทศ.