การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 06-02-2019

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อสร้างอาสาสมัครจากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐให้เป็นเน็ตอาสาประชารัฐ ใน 10 อำเภ

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อสร้างอาสาสมัครจากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐให้เป็นเน็ตอาสาประชารัฐ ใน 10 อำเภอ 254 หมู่บ้าน ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมืองตรัง

สำหรับเนื้อหาของการอบรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเน็ตประชารัฐบทบาทภารกิจและความสำคัญของเน็ตอาสาประชารัฐ การดูแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้านเพื่อให้อุปกรณ์ในหมู่บ้านพร้อมใช้งานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชันเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐเครื่องมือที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกระทรวง ฯ หน่วยงานรัฐและเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เน็ตอาสาประชารัฐสามารถแจ้งเหตุขัดข้อง  ปัญหาการใช้งานเน็ตประชารัฐประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือเสนอความต้องการ 

รวมถึงการจัดทำข้อมูลชุมชนเพื่อสร้างตัวตนของหมู่บ้านในโลกดิจิทัล นอกจากนี้ ทางกระทรวงยุติธรรมได้จัดวิทยากรบรรยายใจหัวข้อ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในกระบวนการยุติธรรมสำหรับชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐในวันนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายการพัฒนาดิจิทัลในหมู่บ้าน แอปพลิเคชั่นจะมีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์ทุกวัน เพื่อให้ทุกท่านนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในหมู่บ้าน เช่น วิธีการหาข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต การขายของออนไลน์ การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร การดูแลสุขภาพ เป็นต้น และขอให้ใช้แอปพลิเคชั่นนี้ในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิทยากรอาสาสมัครในที่นี้ทุกท่าน

ขอให้ท่านขยายเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐให้เพิ่มขึ้นในหมู่บ้านโดยแนะนำให้คนในหมู่บ้าน ติดตั้งแอปพลิเคชั่นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐเพื่อให้แน่ใจว่าทุกท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ รวมถึงใช้แอปพลิเคชั่นนี้เป็นช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้และการเรียนรู้ออนไลน์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถต่อยอดการใช้เน็ตประชารัฐไปสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับหมู่บ้านของท่านต่อไป