การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
26 , Jan , 2021

แถลงข่าว เทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง

แถลงข่าว เทศกาลไหว้พระจันทร์ จังหวัดตรัง ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังร่วมกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนเร่งผลักดันจังหวัดตรังเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 เพื่อ กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดตรังหวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานราก

ตอนอื่นๆ

โรงงานตรังพาราวูด
เปิดจวนผู้ว่าฯ เชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว เย
กิจกรรมปั่น ชม ชิม ผลไม้ฤดูกาล
review น้ำตกไพรสวรรค์ new
ปั่นส่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (นายศิริพัฒ พัฒ
คลิปสัมภาษณ์ ดร พิทักษ์พงษ์ ชัยคช
จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม bike อุ่
Happy new year 2019
อพาร์ตเมนต์ คุณป้า
trang music festival # 6
เที่ยวงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองปะเหลียน ชม ชิม
คณะกองทุน “มาเรียม”เพื่อการอนุรักษ์พะยูนตรัง
แถลงข่าวตรังยุทธจักรความอร่อย กับหมูย่างและขนมเค้ก
บทเรียนราคาแพงของการทิ้งขยะและการใช้ถุงพลาสติก
แถลงข่าว เทศกาลไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง