การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage

News | ข่าว

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร พสบ.ทร.รุ่นที่ ๑๖
ผลิตภัณฑ์เตยปาหนันบ้านดุหุนเข้าร่วมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562
ชุมชนท่องเที่ยวเรียนรู้พลังงานสืบสานภูมิปัญญานาชุมเห็ดเข้าร่วมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562
วอนหน่วยงานฯช่วยดูแล ลิงถูกล่ามโซ่ปล่อยทิ้งนานกว่า 3 เดือน
พัฒนาชุมชนตรังจัดโครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO)
ตรังจัดสำรวจออกแบบเส้นทางสื่อความหมายธรรมชาติเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บริเวณภูผาหมอก
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตรัง (กรอ.จังหวัดตรัง) ครั้งที่ 1/2562
การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562
จำนวนข่าว 333 ข่าว : 42 หน้า :