การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 16-10-2021

ระดมทีมแพทย์ฉีดวัคซีนให้ชาวบ้านเกาะมุกด์เตรียมเปิด Trang Sand Box เดือนธันวาคมนี้

จังหวัดตรังจัดสรรวัคซีนให้ชาวบ้านเกาะมุกด์ได้ฉีดวีคซีนทั้งเกาะเพื่อเตรียมเปิด Trang Sand Box เดือนธันวาคมนี้

ณ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตังจังหวัดตรัง ทีมแพทย์จากอำเภอกันตัง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านเกาะมุกด์ จำนวน 600 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง สำหรับการฉีดวัคซีนเข้มที่ 1 ในกลุ่มเด็กนักเรียน จะเป็น Pfizer ส่วนในกลุ่มของประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเป็นวัคซีน Sinovac  

ทั้งนี้ประชาชนในเกาะมุกด์มีอยู่ 2300 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 715  ครัวเรือน สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ทางทีมแพทย์เตรียมวัคซีนไป 800 โดส สามารถฉีดได้ทั่วถึงทั้งเกาะ หลังจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ชาวบ้านในเกาะมุกด์จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 (AstraZeneca) อีกครั้ง ก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ทางทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกันตัง และ ทีมรพ.สต.บ้านเกาะมุกด์ นำอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการฉีดวัคซีนเดินทางไปฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยตดบ้านติดเตียงซึ่งไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนที่จุดบริการได้ จำนวน 10 ครัวเรือน

            นพ.สมเกียรติ พยุหเสนารักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันตัง กล่าวว่า วันนี้ตามนัดหมายที่ลงรายชื่อกับ รพ.สต. โดยประมาณ 600 คน ซึ่งรวมถึงเด็กนักเรียน กลุ่มอายุ 12 -18 ปี ซึ่งฉีดวัคซีน Pfizer ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปจะฉีดวัคซีน Sinovac

สำหรับวันนี้ทางทีมแพทย์เตรียมวัคซีนมาจำนวน 800 โดส สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงชื่อและผู้ที่กลับมาจากหาปลาในทะเล เป้าหมายคือเราอยากให้คนในเกาะมุกด์ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อรองรับ การเปิดรับนักท่องเที่ยว Trang Sand box ในเดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้ยังมีผู้ป่วยติดเตียง ครอบครัวจำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งทางโรงพยาบาลกันตังร่วมกับรพ.สต.เกาะมุกด์ ที่หมอเป็นพยาบาลจัดทีมไปฉีดให้ถึงบ้าน

โดยทางด้าน ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ได้เดินทางลงพื้นที่เกาะมุกด์ร่วมกับคณะทีมแพทย์ด้วยเพื่อติดตามการฉีดวัคซีนและพบปะผู้ประกอบการโรงแรมและท่องเที่ยวของเกาะมุกด์ เรื่องการรับนักท่องเที่ยวมายังเกาะมุกด์ และการสมัครมาตฐาน SHA  

ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง กล่าวว่า  หลังจากได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และบริษัทนำเที่ยว ก็ได้ทราบว่าทางเกาะมุกด์ก็มีมาตรฐานชุมชนที่ป้องกันโควิด-19 ที่เข็มงวด ซึ่งหากนักท่องเที่ยวจะมาท่องเที่ยวที่เกาะมุกด์ จะต้องมีการจองที่พักล่วงหน้าก่อนเดินทาง และส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนมาให้กับโรงแรมทราบก่อนเดินทางเข้าพัก หากไม่มีการจองหรือการส่งหลักฐานการฉีดวัคซีน นักท่องเที่ยวจะไม่สามารถท่องเที่ยวมากพักที่เกาะมุกด์ได้เลย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทางผู้ประกอบการร่วมมือกัน