การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 28-07-2021

เพื่อนอาสา อบจ.ตรัง ปล่อยรถ “รับคนตรังที่ป่วยโควิด -19 กลับบ้าน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นายโชคดี คีรีกิ้น รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกิตติเดช วรรณบวร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางนางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 และกลุ่มเพื่อนอาสาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรม ปล่อยรถ “รับคนตรังที่ป่วยโควิด -19 กลับบ้าน” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

เพื่อไปรับผู้ป่วยโควิด -19 ยืนยันจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทีไม่มีเตียงรักษา กลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามใน จ.ตรัง สนับสนุนการแก้ปัญหาวิกฤติเตียงรักษาผู้ป่วยไม่เพียงพอในพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ป่วยโควิด-19 และญาติพี่น้องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับผู้ป่วยโควิด -19 ครั้งนี้ สนับสนุนโดยนายกเทศมนตรีตำบลคลองเต็ง พร้อมครอบครัว และคณะผู้บริหาร คุณครูโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา พร้อมด้วยบริษัทเอกชน ร้านค้าในจังหวัดตรังอีก 2 ราย

โดยนางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดตรัง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมพาคนตรังป่วยโควิด-19 กลับบ้าน โดยดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม เป็นเวลา 17 วัน ได้สร้างความดีใจ ซาบซึ้งใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างมาก ซึ่งยินดีจะช่วยประสานทุกช่องทางให้กิจกรรมนี้ดำเนินต่อไป จนกว่าจะไม่มีคนตรังที่ป่วยโควิด -19 ตกค้างในพื้นที่สีแดงเข้ม

นอกจากนั้นได้เป็นตัวแทนของครอบครัวโล่สถาพรพิพิธ และญาติ พี่น้อง รวมถึงประชาชนมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน 8 เที่ยว หรือคิดเป็นเงินเกือบ 100,000 บาท พร้อมทั้งได้มอบแว่นตาป้องกันโควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างภักดีตรัง ที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปรับและส่งผู้ป่วยโควิด-19 อย่างปลอดภัย


ทั้งนี้ ข้อมูลตัวเลขผู้ป่วยโควิด -19 และกลุ่มเสี่ยงจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่รับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดตรัง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การติดต่อจาก นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ส.ส.ตรัง เขต 3 /เพจห้วยยอดบ้านเรา /สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และช่องทางอื่นๆ โดยผ่านการคัดกรองจากศูนย์ประสานรับผู้ติดเชื้อ/กลุ่มเสี่ยงโควิด -19 กลับบ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และส่งต่อให้เพื่อนอาสาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ดำเนินการประสานจัดรถของมูลนิธิกู้ภัยสว่างภักดี ซึ่งเป็นรถตู้ที่ได้มาตรฐานสาธารณสุข มีอุปกรณ์ ระบบความปลอดภัยของรถ และอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแก่ผู้นำส่งผู้ติดเชื้อ

ทั้งพนักงานขับรถ และหรือผู้ดูแลผู้ติดเชื้อระหว่างการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม มีจำนวนถึง 179 ราย (ขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยโควิด -19 และกลุ่มเสี่ยงที่รับกลับมารักษาตัวโรงพยาบาลในจังหวัดตรัง ทั้งหมด 253 ราย)