การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 22-07-2021

ตรัง ตะลุยสวนผลไม้ สะตอ เชิงเขาเจ้าพะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ดินดี น้ำดี มีผลผลิตออกขายทั้งปี

สวนผลไม้เชิงเขาเจ้าพะ แนวเทือกเขาบรรทัด มีผลผลิตจำหน่ายตลอดปี จุดเด่นที่สะตอข้าว และ สะตอดาน ซึ่งเป็นสะตอพันธุ์พื้นเมือง มีผลผลิตออกตลอดทั้งปีสร้างรายได้อย่างงามให้เกษตร

ที่ ม.11 ตปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายวรุฒ วงศ์คีรีโสภณ (พ่อ) อายุ 63 ปี และ นายธนาคาร วงศ์คีรีโสภณ (ลูกชาย) อายุ 25 ปี สองพ่อลูกใช้พื้นกว่า 7 ไร่ ซึ่งเป็นที่ราบเชิงเขาเจ้าพะ ปลูกไม้ผล ได้แก่ สะตอ เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน กล้วยหอมทอง และ มะละกอ รวมทั้งเลี้ยงผึ้ง ซึ่งทำให้สวนแห่งนี้มีผลผลิตขายตลอดปี โดยเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างงามให้กับครอบครัว

ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี มีภูเขาล้อมรอบ และแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นที่ราบเนินเขาตามแนวเทือกเขาบรรทัด จึงทำให้ผลิตของผลไม้ตามฤดูกาลเป็นดออกออกผลเร็วกว่าพื้นที่อื่นในจังหวัดตรัง ทำให้ขายได้ราคาดี ซึ่งจะเห็นได้จากเพียงต้นฤดูของผลไม้ปรากฏว่า เงาะ และมังคุด ภายในสวนได้ขายออกสู่ตลาดไปแล้วถึงสองรอบเก็บเกี่ยว และยังคงมีผลผลิตรอเก็บเกี่ยวอีกหนึ่งรอบ

ซึ่งหนึ่งในจำนวนไม้ผลซึ่งปลูกที่นี่ คือ สะตอ ที่มีผลผลิตออกตลอดปี โดย นายวรุฒ วงศ์คีรีโสภณ บอกว่า สะตอที่ตนปลูกไว้ตั้งแต่ปี 2532 ประมาณ 20 ต้น ถือเป็นพืชสร้างรายได้หลัก เพราะสามารถให้ผลผลิตได้ทั้งปี ไม่เหมือนกับสะตอในพื้นที่อื่นที่มีผลผลิตปีละครั้ง โดยสะตอที่ตนปลูกเป็นสะตอพันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ สะตอข้าว และ สะตอดาน โดยสะตอข้าวมีลักษณะ มีเมล็ดเล็ก ฝักเล็ก ละกลิ่นไม่ฉุนมาก ส่วนสะตอดาน มีลักษณะฝักมีสีเขียวเข้ม มีขนาดใหญ่ เนื้อเมล็ดแน่น รสชาติมัน และมีกลิ่นฉุนจัด ซึ่งสะตอที่นี้ให้ผลผลิตตลอดปี หรือ 3 รอบเก็บเกี่ยวโดยในแต่ละรอบการเก็บเกี่ยวของสะตอแต่ละต้น จะให้ผลปลิตต้นละประมาณ 600 ฝักต่อรอบ ราคาฝักละ 5-12 บาท หรือหากคิดเป็นรายได้ขั้นต่ำจากผลผลิตสะตอต่อต้นต่อรอบเก็บเกี่ยว ประมาณ 3,000 บาท

นายธนาคาร วงศ์คีรีโสภณ กล่าวว่า การขายออนไลน์ถือเป็นช่องทางการสร้างได้ที่ดีให้กับเกษตรในยุคโควิด เพราะเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต และ ขายออนไลน์ ถึงผู้บริโภคได้สะดวกเพราะมีบริษัทเอกชนที่ให้บริการแช่เย็น และ ยังคงความสดของสินค้าส่งจนถึงมือลูกค้า โดยในแต่ละช่วงจะมีผลผลิตหมุนเวียนกันออกสู่ตลาด ได้แก่ เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน จะขายผลผลิตเงาะ มังคุด และทุเรียน เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม ลองกอง กล้วยหอมทอง มะละกอ และ ช่วงหน้าร้อน จะขายน้ำผึ้ง ทั้งนี้ผลผลิตทั้งหมดเป็นผลผลิตแบบอินทรีย์ ไม่ใช้ยาปราบวัชพืชแต่จะใช้วิธีตัดหญ้า เพื่อให้ใบไม้ได้เป็นปุ๋ย ใช้ปุ๋ยจากมูลค้างคาว และปุ๋ยคอก เน้นให้ธรรมชาติดูแลกันเองตาม

สำหรับราคาขายผลผลิต คือ เงาะ ขายในราคากิโลกรัมละ 30-50 บาท , สะตอ ฝักละ 5-12 บาท , มังคุด กิโลกรัมละ 50 บาท น้ำผึ้งบรรจุขวด 750 มล. ขวดละ 500 บาท บรรจุกล่องพร้อมรังผึ้ง กล่องละ 100 บาท ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการจำนวนเยอะ ทางสวนจะจัดจำหน่ายในราคาส่งให้เช่นกัน ซึ่สามารถติดต่อได้ที่ นายวรุฒ วงศ์คีรีโสภณ โทร 093-6054636 หรือเฟสบุ๊ก : วรุฒ วงศ์คีรีโสภณ