การศึกษาออนไลน์ / ศูนย์รับสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ตรัง ภูเก็ต
  • เฉลิมพระชนมพรรษา
  • ปั่น
  • 1
  • Provillage
Date Post 22-07-2021

เกษตรจังหวัดตรัง เร่งขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดตรัง

ณ ลานเทปาล์มน้ำมันกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรังนายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางอุไร แสงภักดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง

 

ร่วมประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันนาโต๊ะหมิง ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง และติดตามการสร้างสำนักงานและลานเทปาล์มน้ำมัน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อเปิดบริการให้กับสมาชิก เพื่อเตรียมการในการเปิดรับซื้อปาล์มน้ำมันจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในวันที่ 22กรกฎาคม2564